Polityka prywatności

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Tym samym spełniony został przez Bryka Kosmetyczna Ewelina Keck obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przekazanie do ewelinakeck.pl/zamowienie/ wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w nim osób,
zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

0