16. Dodatkowe wykorzystanie kącika wewnętrznego

0